جمعه 30 مهر 1400-01:04
نام عکاس: مهدی رفیعی کیا
زمان انتشار: چهارشنبه 31 شهریور 1400 08:06

برداشت سیب زنوز

برداشت سیب زنوز از باغات زنوز برداشت شد.

شماره گزارش: 1216654