سه شنبه 27 مهر 1400-01:55
نام عکاس: پریا جلبلوند
زمان انتشار: جمعه 26 شهریور 1400 15:52

مسجد جامع خرمشهر تهران

مسجد جامع خرمهشر تهران در محله اراضی عباس آباد تهران و بزرگراه مدرس، بزرگراه حقانی، واقع شده است و یکی از مساجد خوب این محل می باشد.

شماره گزارش: 1215553