یکشنبه 4 مهر 1400-13:07
نام عکاس: سجاد شماخته
زمان انتشار: سه‌شنبه 23 شهریور 1400 19:27

نشست فصلی نمایندگان دهمین دوره مجلس دانش آموزی استان خوزستان

نشست فصلی نمایندگان دهمین دوره مجلس دانش آموزی استان خوزستان، با حضور مدیر سازمان دانش آموزی استان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان و جلیلیان رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز در محل سازمان دانش‌آموزی استان برگزار شد.