شنبه 27 شهریور 1400-20:44
نام عکاس: سبحان زاهدی
زمان انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1400 20:04

آغاز طرح واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش رودهن

طرح واکسیناسیون فرهنگیان آموزش و پرورش رودهن در سالن شهید بهشتی منطقه آغاز به کار کرد.