شنبه 27 شهریور 1400-20:29
نام عکاس: احمد نخودیان
زمان انتشار: دوشنبه 11 مرداد 1400 20:07

واکسیناسیون فرهنگیان ناحیه یک شهرری با حضور مدیر آموزش و پرورش ناحیه

واکسیناسیون فرهنگیان با حضور محسن نوروزیان مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرری و همراهی رحمت الله قاسمی پور معاون پرورشی و تربیت بدنی و جمعی از فرهنگیان در مجتمع فرهنگی فاطمه الزهرا‌(س)شهرری انجام شد.

شماره گزارش: 1204412