چهارشنبه 31 شهریور 1400-23:56
نام عکاس: شکیبا واثقی
زمان انتشار: شنبه 9 مرداد 1400 00:24

طرح اطعام کودکان کار توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان اصفهان

طرح اطعام کودکان کار توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی استان اصفهان انجام شد.

شماره گزارش: 1203701