یکشنبه 22 فروردین 1400-11:02
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: چهارشنبه 18 فروردین 1400 20:11

اینجا مسیر دوچرخه سواری است

بسیاری از رانندگان وسایل نقلیه، مسیر دوچرخه را با پارک وسیله نقلیه خود مسدود می کنند.

شماره گزارش: 1175915