یکشنبه 22 فروردین 1400-21:17
نام عکاس: مجتبی نایب زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 19 اسفند 1399 13:45

نشست فصلی شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی خراسان رضوی

نشست فصلی شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی خراسان رضوی برگزار شد.