یکشنبه 22 فروردین 1400-20:56
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 19 اسفند 1399 13:43

نمایشگاه دستاوردهای امور تربیتی آموزش و پرورش استان بوشهر

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ، روسای ادارات حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی و کارشناسان اداره کل از نمایشگاه دستاوردهای امور تربیتی آموزش و پرورش استان بوشهربازدید نمودند .