یکشنبه 22 فروردین 1400-21:00
نام عکاس: معصومه پاشایی
زمان انتشار: سه‌شنبه 19 اسفند 1399 10:16

امضا تفاهم نامه سه جانبه شهرداری، آموزش و پرورش و انجمن حکمت در تبریز

با حضور وزیر آموزش و پرورش امضا تفاهم نامه سه جانبه شهرداری، آموزش و پرورش و انجمن حکمت در تبریز صورت گرفت.

شماره گزارش: 1169764