یکشنبه 22 فروردین 1400-21:06
نام عکاس: علی رمضانی
زمان انتشار: سه‌شنبه 19 اسفند 1399 10:12

کتابخانه‌گردی در کتابخانه جمشید احمدی قائم‌سهر

همزمان با هفدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌ عمومی کشور کتابخانه‌گردی در کتابخانه‌ جمشید احمدی پارک ولیعصر قائم‌شهر برگزار و با نوروز خوانی از مردم استقبال شد.

شماره گزارش: 1169721