سه شنبه 24 فروردین 1400-05:30
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 21:15

بازدید از حمام تاریخی اسماعیلیون و بازسازی پل تاریخی کن

صبح امروز در قالب تور عکاسی، عکاسان از حمام تاریخی اسماعیلیون و بازسازی پل تاریخی کن بازدید و عکاسی کردند. همچنین در حاشیه این برنامه عکاسان خبری به کاشت درخت مشغول شدند.