سه شنبه 24 فروردین 1400-05:50
نام عکاس: واثقی، زمانی
زمان انتشار: چهارشنبه 13 اسفند 1399 18:26

نواختن زنگ جشن نیکوکاری در استان اصفهان

زنگ نمادین جشن نیکوکاری استان اصفهان در دبستان اصلانی آموزش و پرورش ناحیه4 نواخته شد.

شماره گزارش: 1168162