یکشنبه 22 فروردین 1400-20:37
نام عکاس: جوادحمودی
زمان انتشار: یکشنبه 10 اسفند 1399 23:11

مراسم تقدیر ازمربیان پرورشی شهرستان حمیدیه

به مناسبت هفته امورتربیتی با حضور ریاست آموزش و پرورش شهرستان حمیدیه، معاونت پرورشی ازمربیان پرورشی درسالن اداره آموزش وپرورش تقدیر شد.