سه شنبه 24 فروردین 1400-05:44
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: جمعه 8 اسفند 1399 15:30

گردهمایی خودروهای کلاسیک

صبح امروز گردهمایی خودروهای کلاسیک در دریاچه خلیج فارس برگزار شد.

شماره گزارش: 1166717