سه شنبه 31 فروردین 1400-12:44
نام عکاس: ریحانه قربانی
زمان انتشار: یکشنبه 10 اسفند 1399 00:56

برگزاری داوری مرحله منطقه ای جشنواره نوجوان خوارزمی در رباط کریم

مراسم داوری مرحله منطقه ای جشنواره نوجوان خوارزمی، محور پژوهش در دبیرستان خوارزمی آموزش و پرورش رباط کریم برگزارشد.