سه شنبه 31 فروردین 1400-12:32
نام عکاس: مجتبی صاحب زمانی
زمان انتشار: چهارشنبه 6 اسفند 1399 21:30

دوره ضمن خدمت هنرهای آوایی و نمایشی در کانون فرهنگی و تربیتی لقمان کاشمر

دوره ضمن خدمت هنر های آوایی و نمایشی برای معاونان پرورشی در کانون فرهنگی و تربیتی کانون لقمان کاشمر