دوشنبه 26 مهر 1400-04:49
نام عکاس: فاطمه نوراللهی
زمان انتشار: یکشنبه 12 بهمن 1399 12:10

طنین گلبانگ انقلاب درمدارس استان کردستان

طنین گلبانگ انقلاب درمدارس استان کردستان همزمان با سراسر کشور نواخته شد

شماره گزارش: 1159067

کلمات کلیدی: گلبانگ انقلاب