شنبه 16 اسفند 1399-04:52
نام عکاس: پیام احمدی کاشانی
زمان انتشار: دوشنبه 6 بهمن 1399 20:02

اجرای نمایش گرسنه ها

نمایش گرسنه ها به کارگردانی حامد شیخی در خانه نمایش مهرگان در حال اجراست.

شماره گزارش: 1157685