جمعه 15 اسفند 1399-23:50
نام عکاس: فاطمه رضایی
زمان انتشار: دوشنبه 6 بهمن 1399 16:50

دوره آموزشی خبرنگاران دانش‌آموز

دوره آموزشی خبرنگاران دانش‌آموز به مدت سه روز در سازمان دانش‌آموزی زنجان برگزار شد.

شماره گزارش: 1157637