شنبه 9 اسفند 1399-13:21
نام عکاس: عبدالله گنخکی
زمان انتشار: دوشنبه 6 بهمن 1399 16:51

بازدید معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش و فرماندار بوشهر از اردوگاه تربیتی در چاه کوتاه

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر و عباس جمشیدی فرماندار بوشهر به اتفاق هیات همراه از اردوگاه استانی امام خمینی ( ره) چاه کوتاه بازدید کردند.

شماره گزارش: 1157615