جمعه 15 اسفند 1399-23:05
نام عکاس: محمد رضا نوروزی
زمان انتشار: دوشنبه 6 بهمن 1399 16:52

اولین روز برگزاری دوره آموزش خبرنگاران پسر پانا بوشهر

اولین روز برگزاری دوره آموزش خبرنگاری پانا گروه پسران با موضوع خبر نویسی توسط عبدالله گنخکی از مدرسین خبر در محل پژوهشسرا دانش آموزی شهید خوشبخت بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 1157611