چهارشنبه 6 اسفند 1399-20:51
نام عکاس: عسل رستمی
زمان انتشار: دوشنبه 6 بهمن 1399 16:58

اولین روز برگزاری دوره آموزش خبرنگاران دختر پانا بوشهر

اولین روز برگزاری دوره آموزش خبرنگاری پانا گروه دختران با موضوع مصاحبه توسط مریم مسعودیان از مدرسین خبر در محل پژوهشسرا دانش آموزی شهید خوشبخت بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 1157608