سه شنبه 12 اسفند 1399-20:10
نام عکاس: فراهانی
زمان انتشار: جمعه 3 بهمن 1399 13:47

بازدید معاونت پیشگیری کشوراز اولین مرکز اقامتی، بهبودی معتادین متجاهر(زخم باز) در کشور در ورامین

رئیس اداره بهزیستی ورامین از حضور مدیر کل درمان وزارت بهداشت و درمان در اولین مرکز اقامتی، بهبودی معتادین متجاهر(زخم باز) در کشور در ورامین تشکر کرد.