سه شنبه 12 اسفند 1399-01:28
نام عکاس: جواد ابراهیمی
زمان انتشار: دوشنبه 29 دی 1399 13:31

نشست معاون پرورشی با کارشناسان حوزه امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی خراسان رضوی

نشست معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش با کارشناسان حوزه امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی خراسان رضوی در مجتمع مشاوره استان برگزار شد.

شماره گزارش: 1155754