چهارشنبه 1 بهمن 1399-02:12
نام عکاس: سجاد شماخته
زمان انتشار: سه‌شنبه 23 دی 1399 16:28

پاکسازی ساحل رودخانه کارون در شهراهواز توسط پیشتازان ناحیه یک اهواز

با حضور مدیر سازمان دانش آموزی استان خوزستان، همکاران ستادی و مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز و به همت پیشتازان سازمان دانش آموزی این ناحیه با شعار《حمایت از محیط زیست حمایت از زندگی》سمتهایی از ساحل رودخانه کارون در شهر اهواز پاکسازی و چنداصل نهال نیز توسط انها کاشته شد .