جمعه 15 اسفند 1399-22:31
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: سه‌شنبه 23 دی 1399 13:40

طرح نهضت ملی هدایت

طرح نهضت ملی هدایت و به منظور بهره‌برداری از ظرفیت بانوان کشور با حضور معصومه ابتکار معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهوری در سازمان آموزش و پرورش استثنایی برگزار شد.

شماره گزارش: 1154433