دوشنبه 6 بهمن 1399-18:14
نام عکاس: زیبا کوکلانی
زمان انتشار: شنبه 8 آذر 1399 22:31

کنترل وزن و چاقی همکاران اداری آموزش و پرورش شهرقدس

با همکاری مشترک میان کارشناسی تربیت‌بدنی و کارشناسی سلامت مرحله اول طرح کوچ میان کارمندان اداری آموزش و پرورش شهر قدس اجرا شد.