دوشنبه 6 بهمن 1399-17:43
نام عکاس: مدیسا درویشی و ریحانه ریشهری
زمان انتشار: شنبه 8 آذر 1399 22:30

بیست و دومین مانور سراسری زلزله در منطقه بردخون

بیست و دومین مانور سراسری زلزله و ایمنی در بردخون با همکاری اعضای خانواده در منزل برگزار شد .