سه شنبه 7 بهمن 1399-00:34
نام عکاس: معصومه تنگستانی
زمان انتشار: شنبه 8 آذر 1399 14:48

مانور زلزله در دبستان طلوع اندیشه منطقه بندر ریگ

به مناسبت هشت آذر روزملی مانور زلزله در دبستان طلوع اندیشه منطقه بندر ریگ مانور زلزله برگزار شد .