سه شنبه 7 بهمن 1399-00:58
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: شنبه 8 آذر 1399 12:34

ورزش در پارک زیر سایه کرونا

این روزها در زندگی اجتماعی علی رغم محدودیت‌ها برای جلوگیری از شیوع کرونا باید کماکان مسائل بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت کنیم چراکه خطر ابتلا به کرونا تغییری نکرده است و در شرایط کنونی زندگی با کرونا یعنی رعایت پروتکل های بهداشتی در کنار زندگی، ورزش، تفریح و کار به طوری که از شیوع بیشتر این ویروس جلوگیری شود.

شماره گزارش: 1142311