سه شنبه 7 بهمن 1399-16:34
نام عکاس: محمد طاهانمکی
زمان انتشار: جمعه 7 آذر 1399 13:35

شهرآران و بیدگل در سکوت احترام به قانون

حوالی ساعت ۲۱ شهرستان آران و بیدگل ودر محدودیت های کرونایی که با رعایت مردم و خدمات نیروهای نظامی و انتظامی و کادر درمان همراه است.

شماره گزارش: 1142079