دوشنبه 29 دی 1399-08:32
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: جمعه 7 آذر 1399 13:32

افتتاح کتابخانه شهید علی محمد تاجدینی در بین آباد شهرستان خوسف

کتابخانه شهید علی محمد تاجدینی در بین آباد شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی توسط محمدعلی بشیری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و محمدعلی آخوندی فرماندارشهرستان خوسف افتتاح شد.