یکشنبه 5 بهمن 1399-12:54
نام عکاس: ناهید نخعی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 6 آذر 1399 20:41

سکوت شهر بیرجنددرغرش‌های کرونا

محدودیت های کرونایی برای ششمین روز نیز در بیرجند به اجرا درآمد.

شماره گزارش: 1141924