سه شنبه 7 بهمن 1399-13:38
نام عکاس: ساسان حق شناس
زمان انتشار: پنج‌شنبه 6 آذر 1399 12:32

گشت شبانه تیم بازرسی ستاد کرونا شهرستان اسلامشهر از مراکز گروه چهارم شغلی

واحد بهداشت محیط و حرفه‌ای شبکه بهداشت و درمان اسلامشهردر راستای اجرای برنامه مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-19(طرح شهید حاج قاسم سلیمانی) درگشت شبانه با حضور اعضای تیم گشت ازمراکز گروه چهارم شغلی بازدید بعمل آورد و اقدامات قانونی را برای فعالیت غیرمجاز این مشاغل اعمال کرد.