شنبه 4 بهمن 1399-12:41
نام عکاس: پوریا آراسته
زمان انتشار: چهارشنبه 28 آبان 1399 19:43

افتتاح کارگاه تولید محصولات فرهنگی در شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی

افتتاح کارگاه تولید محصولات فرهنگی در شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی