چهارشنبه 1 بهمن 1399-14:53
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: چهارشنبه 21 آبان 1399 15:34

تشریح برنامه‌های حوزه سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش

تشریح برنامه‌های حوزه سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش با کارشناسان و مراقبان سلامت آموزش و پرورش استان‌ها در شرایط کرونا از کانال شاد و حضور رئیس و کارشناسان حوزه سلامت و تندرستی آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .