شنبه 27 دی 1399-21:54
نام عکاس: سید خلف هاشمی
زمان انتشار: دوشنبه 19 آبان 1399 21:49

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان بوشهر

جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان بوشهر با حضور عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر علیمراد کرمی مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر و اعضاء شورا برگزار شد .