شنبه 4 بهمن 1399-10:18
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: دوشنبه 19 آبان 1399 12:52

نشست اعضای صندوق بازنشستگی کشوری و اداره بازنشستگی آموزش و پرورش شهر تهران

نشست هم اندیشی صندوق بازنشستگی کشوری و اداره بازنشستگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با حضور محسن بهارلو، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش شهر تهران، مسلمی مدیرکل صندوق بازنشستگی استان تهران و میرزایی رئیس اداره بازنشستگی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد.