سه شنبه 4 آذر 1399-13:48
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: چهارشنبه 7 آبان 1399 11:49

نشست خبری رییس پلیس امنیت اقتصادی

صبح امروز نشست خبری سرهنگ ولیپور گودرزی رییس پلیس امنیت اقتصادی در محل پلیس امنیت اقتصادی برگزار شد .

شماره گزارش: 1134381