شنبه 9 اسفند 1399-21:49
نام عکاس: محمد شاهرخ نسب
زمان انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 12:53

مدارس زیر سایه کرونا-16

یکی از حوزه هایی که بعداز شیوع کرونا ویروس بیشترین تاثیر را بخود گرفته حوزه آموزش است که بعد از تعطیلی کلاسهای درس در اسفند ماه سال گذشته با تغییر رویکرد از حضوری به مجازی سال تحصیلی جدید را آغاز کرده است .دبیرستان تشکیلاتی دخترانه وحدت ناحیه یک اهواز متاثر از شرایط امروزی با آموزشهای مجازی در بستر شبکه شاد و تولید محتوا ی آموزشی به مقابله با این چالش پیوسته و همه روزه دبیران با حضور در کلاسهای درس به تدریس دانش جانی دوباره می بخشند.

شماره گزارش: 1133737