جمعه 14 آذر 1399-05:54
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: شنبه 3 آبان 1399 12:59

همایش امنیت، ایمنی و سلامت

همایش امنیت، ایمنی و سلامت، صبح امروز و با حضور سردار رحیمی، فرمانه انتظامی تهران بزرگ، در ستاد فرماندهی انتظامی برگزار شد.

شماره گزارش: 1133296