دوشنبه 10 آذر 1399-12:11
نام عکاس: مهدی آراسته
زمان انتشار: جمعه 2 آبان 1399 20:23

بازدید از اردوی جهادی موج مهربانی و هلال احمر بیرجنددر مناطق محروم شهرستان خوسف