جمعه 14 آذر 1399-06:30
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: چهارشنبه 30 مهر 1399 15:18

نشست آموزشی، توجیهی برنامه ملی کانون یاریگران زندگی در مدارس کشور

نشست آموزشی، توجیهی برنامه ملی کانون یاریگران زندگی در مدارس کشور، امروز با حضور علیرضا کاظمی ، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، برگزار شد.