جمعه 14 آذر 1399-06:05
نام عکاس: ابوالقاسم عبدالهی
زمان انتشار: سه‌شنبه 29 مهر 1399 19:36

جلسه ویدئو کنفرانس رابطین ارزیابی بسته تحولی سازمان دانش آموزی سراسر کشور با سازمان مرکز

جلسه ویدئو کنفرانس رابطین ارزیابی بسته تحولی سازمان دانش آموزی سراسر کشور با سازمان مرکز با حضور معاون و کارشناسان سازمان دانش آموزی استان بوشهر در این ویدئو کنفرانس برگزار شد .