چهارشنبه 2 تیر 1400-01:57
نام عکاس: ابوالفضل اکبری
زمان انتشار: سه‌شنبه 29 مهر 1399 08:36

مرحله سوم‌کمک مؤمنانه در مازندران

مرحله سوم نهضت کمک مومنانه و پایان مرحله دوم رزمایش احسان و همدلی در قالب برنامه متمرکز استانی در مازندران همراه با اهدای ۱۱۴ سری جهیزیه در کنار توزیع بسته های معیشتی و حمایتی برگزار شد.

شماره گزارش: 1132092