جمعه 14 آذر 1399-05:43
نام عکاس: مانیاد عرفان
زمان انتشار: یکشنبه 27 مهر 1399 20:45

شورای اقامه نماز اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

شورای اقامه نماز اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با حضور معاون پرورشی و فرهنگی، مدیر ستاد اقامه نماز استان و اعضاء شورای اقمه نماز آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار شد .

شماره گزارش: 1131620