یکشنبه 26 اردیبهشت 1400-01:55
نام عکاس: حسین غلامی
زمان انتشار: یکشنبه 20 مهر 1399 08:48

فرآیند مصاحبه علمی و گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر

مصاحبه علمی و گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر آغاز شد .