چهارشنبه 2 تیر 1400-03:03
نام عکاس: حسین غلامی
زمان انتشار: یکشنبه 20 مهر 1399 09:13

بازدید از فرآیند مصاحبه علمی و گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، رئیس دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر، جمعی از معاونان اداره کل آموزش و پرورش استان و دانشگاه فرهنگیان از فرآیند مصاحبه علمی و گزینش معرفی شدگان چند برابر ظرفیت دانشگاه فرهنگیان بازدید نمودند .