چهارشنبه 1 بهمن 1399-12:55
نام عکاس: عبدالحسین صادقی
زمان انتشار: دوشنبه 14 مهر 1399 14:02

میز رسانه در آموزش و پرورش استان بوشهر

جلسه علی موحدی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر با اصحاب رسانه برگزار شد

شماره گزارش: 1128378